از جانب: اطلاعات مورد نیاز
به:

Leo Zeng (Deligreen Power Co.,ltd)

موضوع:
موضوع شما باید بین 10-255 کاراکتر باشد.
Purchase Quantity:
pcs
Application field:
Buyer Type:
پیام:
پیام خود را باید بین 20-3،000 کاراکتر باشد.
تلفن:
قیمت   پرداخت 
به عنوان مثال 10000 / رایانه های شخصی
مشخصات   توضیحات شرکت   زمان تحویل  
لطفا با من در عرض 24 ساعت پاسخ دهید.
ایمیل من دو بار در هفته در به روز رسانی آخرین اطلاعات محصولات و عرضه.